In ons land zijn er zo’n 4 miljoen mantelzorgers. Dit heeft niet alleen een flinke impact op de maatschappij, maar ook op organisaties. Want 4 miljoen mantelzorgers, dat betekent (doorgerekend) dat 1 op de 5 werknemers (20%) betaald werk combineert met mantelzorg. In 2004 was dat nog maar 13%; dit aantal is dus flink toegenomen de afgelopen jaren en het zal ook zeker nog wel verder stijgen.

Daarom is het voor werkgevers belangrijk om te investeren in mantelzorgvriendelijk beleid en maatregelen. Je moet als werkgever proactief hierin zijn, en niet denken ‘ach, dat raakt ons niet als werkgever, het gaat hier immers om een persoonlijke kwestie’. Want 1 op de 10 mantelzorgers voelt zich zwaarbelast. Dus besteed je geen aandacht aan deze problematiek, dan loop je het risico dat medewerkers met mantelzorgtaken vroeg of laat uitvallen. Uit onderzoek is gebleken dat 75% van de mantelzorgers pas op hun werk aan de bel trekken zal ze het werk en de zorg niet meer kunnen combineren. Waarom niet eerder? Het blijkt dat 61% hun collega’s hier niet mee willen belasten, en dat 71% bang is voor een negatieve impact op hun carrière *). Des te meer reden voor proactief mantelzorgvriendelijk beleid.

Mantelzorgvriendelijk werkgeverschap

Via de Stichting Werk & Mantelzorg kunnen organisaties de erkenning ‘mantelzorgvriendelijk’ krijgen. Maar wat verstaan zij onder een mantelzorgvriendelijke organisatie? Het gaat er dan om dat binnen de organisatie:

  • bekend is wat mantelzorg is
  • bekend is dat de werkgever belang hecht aan een goede werk-privé balans, ook van mantelzorgers
  • bekend is welke regelingen/faciliteiten zijn er zijn om werk en mantelzorg te combineren en hoe deze gebruikt kunnen worden
  • het thema ‘mantelzorg’ bespreekbaar is op de afdeling of binnen het team
  • een open cultuur bestaat waarin men zich veilig voelt om er over te praten
  • de kernwoorden aandacht, begrip, vertrouwen en er voor elkaar zijn van toepassing zijn als het gaat om mantelzorg
  • leidinggevenden en mantelzorgers samen zoeken naar maatwerkoplossingen.

Inzet van communicatie

Voor het werken aan een mantelzorgvriendelijke organisatie is communicatie van cruciaal belang. Communicatie draagt in belangrijke mate bij aan de kennis, houding en het gedrag rondom mantelzorg op de werkvloer. Denk aan het ontwikkelen van een interne campagne over mantelzorg in de organisatie. Niet alleen om het belang van mantelzorg te onderstrepen en een open cultuur aan te jagen, maar ook om regelingen en faciliteiten onder de aandacht te brengen. Om bij te dragen aan wederzijds begrip tussen werkgever en mantelzorgende werknemer en het gesprek op gang te brengen. Om mantelzorg een ‘vaste’ plek te geven in bijvoorbeeld het managementoverleg of in functioneringsgesprekken. Om de Dag van de Mantelzorg te ‘benutten’. Welke communicatiemiddelen zet je daarvoor in? Hoe implementeer je dergelijk beleid in de organisatie? Wat voor interactievormen zijn hiervoor geschikt? En hoe kun je dit weer naar buiten brengen om je imago met dit beleid te versterken?

Ook voor de zorgsector

In de zorg combineert zelfs 1 op de 4 werknemers betaald werk met mantelzorgtaken. Dit komt omdat er in deze sector relatief veel vrouwelijke en oudere werknemers zijn. Dat is tegelijkertijd de groep werknemers die relatief de meeste mantelzorgtaken verrichten. Hebt u als werkgever in zorg of welzijn een idee van het aantal mantelzorgers binnen de eigen organisatie? Zorgverzekeraar CZ heeft een rekentool op haar site om op basis van branchegegevens een indicatie af te geven van het aantal mantelzorgers in uw bedrijf. Als voorbeeld: een zorgorganisatie met 1500 medewerkers heeft naar schatting 600 mantelzorgers in dienst. Dus reken maar dat deze problematiek rondom mantelzorg voor werkgevers in de zorg ook belangrijk is om mee aan de slag te gaan!

Wilt u als (zorg)organisatie eens bespreken hoe u uw organisatie mantelzorgvriendelijk maakt en welke communicatieaanpak effectief is? Neem gerust contact op om eens vrijblijvend hierover te brainstormen.

*) Bron CZ: https://www.cz.nl/zakelijk/gezondheid-en-inzetbaarheid/mantelzorg-en-werk/feiten-en-cijfers

Pin It on Pinterest

Share This