Onlangs was ik bij een inspirerende Logeion-bijeenkomst met Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en -naar eigen zeggen- kantelaar. Vraagstelling: we leven in een verandering van tijdperk, wat betekent dat voor het vak communicatie?

IMG_2148

Kantelende samenleving

We zitten midden in een kantelperiode naar samenleving 3.0. Een samenleving die steeds meer decentraal en bottom-up wordt, waarin overheid en inwoners een veranderende rol en positie ten opzichte van elkaar innemen, waarin de economie circulair wordt en elk verdienmodel onder druk staat. Rotmans gaf voorbeelden van burgerinitiatieven en van de economische kanteling. In alle gevallen is de stelling: ‘Als je blijft doen wat je altijd deed, dan red je het niet.’ En dat geldt ook voor de communicatieprofessional.

De toekomst van communicatie

Ook de communicatie kantelt en gaat van zenden naar delen, van creatie naar co-creatie en van regisseren naar faciliteren. Iedereen wordt communicatiemanager, de consument wordt ‘communicent’. Dit vraagt andere competenties van communicatieprofessionals: je werkt niet voor mensen maar met mensen, en je kunt verbinden, luisteren, schakelen en faciliteren. En je bent activerend, coachend en dienend. Herken je jezelf erin of wil je liever heimelijk zenden en informeren? Als ik dit plaatje zie, herken ik hiervan al veel in de manier waarop ik werk en in mijn visie.

Bron: Jan Rotmans

Bron: Jan Rotmans

Tips om te kantelen

Wat kun je zelf doen om mee te gaan in de kanteling? Jan Rotmans geeft de volgende tips:

  • Weg met het brede draagvlak: kantel vanuit een smal en diep draagvlak
  • Zoek medestanders in de organisatie
  • Geniet van alle soorten weerstand
  • Ga om de weerstand heen in plaats van er dwars doorheen
  • Organiseer je eigen rugdekking
  • Ga daar waar de positieve energie zit
  • Werk van buiten naar binnen
  • Creëer druk van binnenuit en van buitenaf
  • Schaak op drie borden tegelijk: die van de omgeving, het bedrijf en het individu

Als je wilt veranderen, zoek dan de verandering in jezelf. Een veranderplan kan je daarbij helpen: waar wil ik over vijf jaar staan? Bepaal je veranderstrategie en voer deze uit door acties op verschillende niveaus te onderneem. Experimenteer en leer. Kijk met wie je kunt samenwerken en zoek dit in een kansrijk driemanschap met een kantelaar, een verbinder en een koploper. Welke rol heb jij? Als ik mezelf in zo’n driemanschap een plek geef, ben ik de verbinder. Ik kan namelijk niet werken zonder betrokkenheid en verbinding. Verbinding met de mensen met wie ik werk, maar zeker ook met de mensen voor wie de communicatie bedoeld is: medewerkers, inwoners, cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers. Ik ben dan ook altijd op zoek naar de dialoog. Samen komen we vaak tot de beste aanpak voor het onderliggende (communicatie)vraagstuk. Dus zoek je een verbinder, dan ben je bij mij aan het goede adres. Verder praten? Neem gerust contact met me op.

Pin It on Pinterest

Share This