Twitter is een snel groeiend fenomeen. Je houdt er van of je haat het: ‘wat heb ik eraan om te weten dat je in de rij staat voor de kassa of naar de wc gaat?’. Dit is een standaard reactie wanneer je het over Twitter hebt met mensen die totaal de toegevoegde waarde van Twitter niet (willen) inzien. Maar Twitter is veel meer dan wat prietpraat over de rij voor de kassa of de gang naar het toilet. Twitter is steeds meer een belangrijke bron van informatie voor onderzoekers, een barometer van wat er leeft op verschillende fronten in de maatschappij. Zo hebben de onderzoekers Mark Dredze en Michael J. Paul van de John Hopkins University een programma ontwikkeld om tweets op het gebied van gezondheid te filteren en te analyseren. Hun doel was om uit te vinden of tweets een nuttige bron van informatie zijn op het gebied van gezondheid. Hun conclusie is dat twitter dat inderdaad is! Uit de gegevens kun je bijvoorbeeld analyseren hoe het verloop van een griepepidemie is. Het klinkt simpel, maar dat is het natuurlijk niet. Je kunt namelijk niet zomaar filteren op ‘koorts’ want heel veel (jonge) tweeps hebben de Justin Bieber-koorts en twitteren daarover, maar met echte griep heeft dat weinig te maken.

De onderzoekers hebben tussen mei 2009 en oktober 2010 het door hen ontwikkelde computerprogramma op 2 biljoen tweets losgelaten. Het programma filterde hier 1,5 miljoen gezondheid gerelateerde tweets uit om te analyseren. Het ging niet alleen over de griep, maar over een breed scala aan aandoeningen zoals allergieën, slapeloosheid, kanker, depressie en obesitas. Door bijvoorbeeld te selecteren op plaats konden ze het verloop zien van het hooikoorts-seizoen in de Verenigde Staten. Interessante materie, maar Twitter is natuurlijk niet zaligmakend. En bij deze vorm van onderzoek kun je wel kanttekeningen plaatsen. Zo is het vooral de jongere generatie die veel tweet, en ben je als onderzoeker afhankelijk van wat mensen via Twitter kwijt willen. Maar innovatief is het wel, dit onderzoek, en het zal in de toekomst zeker nog verder ontwikkeld en ingezet worden. En zo kan het toch nog nuttig worden om over je toiletbezoek te twitteren!

Deze blog is in 2012 gepubliceerd op de site van TEDxMaastricht (2012).

Pin It on Pinterest

Share This